vrijdag 21 maart 2014

Persbericht: Verwoest Huis Op Noord (2013 / 2014)


Fotograaf foto: Hans de Bruijn. 
Foto onder: Peter van der Meer


In de nieuwe architectonische installatie Verwoest Huis Op Noord (2013 / 2014) staan grootschalige architectonische ingrepen in een sociale woningbouwcomplex van woningbouwvereniging Rochdale in Amsterdam Noord centraal. Het betreft een blok van 14 portiekwoningen op de Wieringerwaardstraat (drie verdiepingen, portiekwoningen met op de eerste laag bergingen).
Rochdale sloopt op dit moment een complex van ruim 200 woningen in dit gebied. Een restdeel van 45 meter lengte met 14 portiekwoningen blijft voor mijn project gespaard (de installatie zelf strekt zich uit over 8 woningen). De situering van dit deel op een verder braakliggend terrein, biedt een spannende context aan het project. Mijn architectonische installatie als een laatste ademzucht van dit in de jaren zeventig gerealiseerde sociale woningbouwgebied. Nog eenmaal zullen de woningen floreren, voordat ze (en de geschiedenis van de mensen die hier ligt) voorgoed tegen de vlakte gaan.
De toegang tot de installatie is gesitueerd centraal in de installatie; het publiek wordt aan alle kanten omringt worden door sloop en wederopbouw. Een overweldigende ervaring.
Vloeren zijn scheef gezet of verzakken; wanden zijn er deels of volledig uitgeslagen. Vloeren vallen loodrecht naar beneden (en worden zo weer wand) of vallen in een kruis. De stapelingen, die alle wanden bedekken (chaotisch of juist zorgvuldig geordend tot architectonische sculpturen) hebben uitgesproken vormen. Alles staat én is scheef.
De aangebrachte verwoestingen zijn uitgangspunt voor het opbouwen van een nieuw artistiek beeld, met sloopmateriaal afkomstig uit de gesloopte woningen. Alles krijgt zijn tweede (of derde) én laatste leven. Stapelingen (die zich als een virus door het pand vertakken) en bergen puin transformeren het aangetaste gebouw tot een artistieke ruimte vol betekenis en schoonheid.
Een transformatie van de veelal kleine ruimtes van een sociale woningbouwflat tot één monumentale ruimtelijke ervaring.
De architectonische ingrepen genereren een nieuw perspectief op zowel de architectonische als de sociale structuur van het gebouw. Wat meestal verscholen blijft achter muren: hoe ruimtes zich ten opzichte van elkaar verhouden (als kijker sta je normaliter altijd in een soort white cube), hoe de woningen zijn gebouwd, het karakter en de geschiedenis ervan, dit alles wordt zichtbaar gemaakt.

De polariteit opbouw versus verwoesting is een belangrijk thema in mijn werk; in mijn ogen een essentie van de menselijke conditie.
Verwoest Huis Bloemhof (Rotterdam, 2013) had een sterk minimalistisch karakter (associaties met de modernistische jaren 60 beeldtaal, zoals het werk van Ad Dekkers en Jan Schoonhoven). Ook in Verwoest Huis Op Noord is de abstractie een belangrijk gegeven, er is sprake van een zekere sublimering van de rauwe werkelijkheid. Tegelijkertijd gaat de abstractie een heftige confrontatie aan met chaos, afbraak en wanorde. Alles staat op scherp. Op de begane grond zijn de muren tussen de bergingen deels geslecht en vol puin gestort, uitgeboorde vloeren liggen op het puin. Deze verdieping roept de referentie op aan een war zone. Daarboven torenen drie verdiepingen die sterk refereren aan bouwen / opbouwen, te zien als een primitieve en ongekunstelde poging (niet groots, maar in zijn ongekunsteldheid wellicht wel groots) een monumentale constructie neer te zetten, het inherente falen echter nadrukkelijk in zich herbergend.

Rob van de Ven maakt een documentaire over het ontstaansproces van Verwoest Huis Op Noord.

Monnikenarbeid genereert een beeld van de kracht én de schoonheid van zowel opbouw als verwoesting.

Aan de foto’s, installaties en films gaat een titanenarbeid vooraf.
De meeste fotografen nemen een foto, hier worden foto’s gebouwd.

Verwoest Huis Op Noord is gerealiseerd met financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord. Woningbouwvereniging Rochdale leverde een ondersteunende bijdrage aan het project door de woningen beschikbaar te stellen, te zorgen voor nutsaansluitingen, asbestsanering, vergunningen, constructierapport en de opening.

Adres: Wieringerwaardstraat 41 t/m 55, 1024 HC, Amsterdam
Openstelling 29 maart tot en met 22 juni (eventuele verlenging tot en met 29 juni)
Zaterdag en zondag 13.00 – 17.00 uur
Op de eerste vrijdag van de maand 13.00 – 17.00 uur

Voor meer informatie: Marjan Teeuwen, 0629102255

Architectonische Installatie Verwoest Huis Op NoordHet is zo ver, mijn nieuwe architectonische installatie Verwoest Huis op Noord STAAT!
Na vier en een halve maand met man en macht werken. Het betekende een grote uitdaging, artistiek en persoonlijk.

Mede namens galerie Nouvelles Images in Den Haag en woningcorporatie Rochdale nodig ik u van harte uit aanwezig te zijn op de feestelijke opening op
ZATERDAG 29 MAART OM 16.00 UUR.

Sprekers
Ludo van Halem, conservator twintigste-eeuwse kunst van het Rijksmuseum Amsterdam
Rob Post, Stadsdeelvoorzitter Amsterdam Noord en portefeuillehouder cultuur.
Brigitte de Maar, manager Vastgoed Rochdale.

Drankjes en hapjes staan klaar.

Preview voor de pers
donderdag 27 maart van 12.00 uur.

Adres
Wieringerwaardstraat 41-55, 1024 HB,  Amsterdam
Openstelling 29 maart tot en met 22 juni
Zaterdag en zondag 13.00 – 17.00 uur
Eerste vrijdag van de maand 13.00 – 17.00 uur
Fotograaf foto hierboven : Hans de Bruijn. 
Foto onder: Peter van der Meerwoensdag 28 augustus 2013

Marjan Teeuwen bouwt in Rotterdam Zuid, Verwoest Huis Bloemhof, 2012/2013.


Marjan Teeuwen bouwt in Rotterdam Zuid, Verwoest Huis Bloemhof, 2012/2013.